sport

urządzenia sprawnościowe

Urządzenia sprawnościowe COMES do kalisteniki

Kalistenika – co oznacza obco brzmiące słowo, które coraz częściej możemy usłyszeć – zwłaszcza wśród młodzieży? Jest to nic innego, jak określenie, które oznacza ćwiczenia  z wykorzystaniem masy własnego ciała – popularne pompki, przysiady, czy podciąganie  na drążku. Kalistenika – z greckiego kallos, czyli piękno, oraz sthenos, czyli siła. Po raz pierwszy  o metodzie tej wspomniał Herodot, który […]

Czytaj więcej