Informacje Techniczno-Handlowe

Urządzenia firmy COMES spełniają wymogi bezpieczeństwa i wykonywane są zgodnie ze zintegrowanymi polskimi i europejskimi normami: 

 1. PN-EN 1176-1:2017-12 ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań 
 2.  PN-EN 1176-2+AC:2020-01 huśtawki 
 3.  PN-EN 1176-3:2017-12 zjeżdżalnie 
 4.  PN-EN 1176-4+AC:2019-03 kolejki linowe 
 5.  PN-EN 1176-5:2020-03 karuzele 
 6.  PN-EN 1176-6+AC:2019-03 urządzenia kołyszące 
 7.  PN-EN 1176-7:2020-09 wytyczne dotyczące montażu, kontroli, konserwacji i eksploatacji 
 8.  PN-EN 1176-11:2014-11 sieci przestrzenne 
 9.  PN-EN 15312+A1:2010 sprzęt do koszykówki 
 10.  PN-EN 16630:2015-06 siłownie plenerowe 
 11.  PN-EN 748+A1:2018-04 bramki do piłki nożnej 
 12.  PN-EN 15312+A1:2010 sprzęt do koszykówki 
 • Zgodność z powyższymi normami urządzeń COMES potwierdzają certyfikaty z akredytacją PCA, wydane przez Instytut Nadzoru Technicznego we Wrocławiu (INT). 
 • Montaż urządzeń, ich rozmieszczenie oraz nawierzchnie pod urządzeniami określone są w instrukcjach użytkowania i montażu urządzeń. 
 • Każde z urządzeń posiada wyznaczoną strefę bezpieczeństwa, którą należy uwzględnić przy montażu tego urządzenia. Istotnym parametrem jest wiek dzieci, dla których planujemy zakup urządzeń zabawowych. 
 • Na wyprodukowane przez naszą firmę urządzenia udzielamy minimum 3-letniej gwarancji na sprawność mechaniczną urządzeń. Warunkiem gwarancji jest przestrzeganie instrukcji użytkowania, eksploatacji i okresowych przeglądów zaleconych przez producenta. Okres gwarancji może zostać przedłużony na 5-ciu lat, w przypadku zlecenia przeprowadzenia po 3-letnik okresie eksploatacji, pogwarancyjnego przeglądu urządzzń przez Autoryzowany Serwis Comes. Gwarancja w zakresie konstrukcji metalowej wynosi 5 lat. Uszkodzenia, które nie powstały z winy producenta, będące wynikiem wandalizmu, niewłaściwego użytkowania czy kradzieży, nie są objęte gwarancją. 
 • W produkcji urządzeń COMES stosujemy elementy ze stali konstrukcyjnej i nierdzewnej oraz aluminium, płyt polietylenowych HDPE, płyt z tworzywa HPL, sklejki wodoodpornej, gumy, wyrobów gumowanych i tworzywa sztucznego, a także lin stalowo-polipropylenowych 
 • Do każdego realizowanego zamówienia dołączamy instrukcję montażu, użytkowania i konserwacji oraz certyfikat zgodności.
 • Zapewniamy serwis techniczny

Naszym klientom służymy radą i pomocą w udzieleniu kompetentnej i fachowej informacji z zakresu tematu placów zabaw. Specjalizujemy się w kompleksowym wykonawstwie placów zabaw, począwszy od stworzenia projektu koncepcyjnego placu, jego wizualizacji, poprzez montaż urządzeń, wykonanie bezpiecznej nawierzchni i ogrodzenia, po nasadzenia zieleni. 

 • Produkowane przez nas urządzenia są objęte ochroną ubezpieczeniową z tytułu wprowadzenia wyrobu do obrotu gospodarczego. Opcjonalnie ubezpieczamy prace w terenie. Zarządca zobowiązany jest do ubezpieczenia placu zabaw od odpowiedzialności cywilnej (OC). 
 • Wykonujemy wysokiej jakości zabezpieczenia antykorozyjne, w tym na życzenie klienta cynkowanie ogniowe metalowej konstrukcji wybranych urządzeń zabawowych. 
 • Istnieje możliwość dostosowania większości konstrukcji urządzeń do montażu na stropie garażu (wymaga indywidualnych konsultacji). 
 • Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian technicznych przedstawionych w katalogu wyrobów. 
 • Urządzenia COMES są chronione prawami autorskimi, a ich wzory podlegają ochronie prawnej. 
 • Szczegółowe informacje techniczne dotyczące urządzeń, zawarte są w kartach technicznych, udostępnianych na życzenie klienta