Informacje Techniczno-Handlowe

Ogólna informacja techniczno-handlowa

Urządzenia zabawowe firmy COMES spełniają wymogi bezpieczeństwa i wykonywane są zgodnie z zintegrowanymi polskimi i europejskimi normami.

 • PN-EN 1176-2 – huśtawki
 • PN-EN 1176-3 – zjeżdżalnie
 • PN-EN 1176-5 – karuzele
 • PN-EN 1176-6 – urządzenia kołyszące
 • PN-EN 1176-7 – wyposażenie placów zabaw
 • PN-EN 1176-11 – dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań przestrzennych konstrukcji sieciowych
 • PN-EN 748 – bramki do piłki nożnej
 • PN-EN 749 – bramki do piłki ręcznej
 • PN-EN 1270 – sprzęt do koszykówki
 • PN-EN 1271 – sprzęt do siatkówki
 • PN-EN 1177 – nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki

Pozostałe Informacje Techniczno-Handlowe

 • Zgodność z powyższymi normami urządzeń COMES potwierdzają certyfikaty wydane przez Instytut Nadzoru Technicznego oraz Polskie CentrumBadań i Certyfikacji.
 • Montaż urządzeń, ich rozmieszczenie oraz nawierzchnie pod urządzeniami określone są w instrukcjach użytkowania i montażu urządzeń. Każde z urządzeń posiada wyznaczoną strefę bezpieczeństwa, którą należy uwzględnić przy montażu tego urządzenia. Urządzenia, które nie mają zachowanych prawidłowych stref bezpieczeństwa nie spełniają wymagań zawartych w normach.
 • Na wyprodukowane przez naszą firmę urządzenia udzielamy 3-letniej gwarancji. Warunkiem gwarancji jest przestrzeganie instrukcji użytkowania, eksploatacji i okresowych przeglądów zaleconych przez producenta. Uszkodzenia, które nie powstały z winy producenta, będące wynikiem wandalizmu, niewłaściwego użytkowania czy kradzieży, nie są objęte gwarancją.
 • W produkcji urządzeń firmy COMES zastosowano elementy ze stali konstrukcyjnej i nierdzewnej oraz aluminium, sklejki wodoodpornej, płyty polietylenowej HDPE i drewna, gumy, wyrobów gumowanych i plastiku.
 • Do każdego realizowanego zamówienia dołączamy instrukcję montażu, użytkowania i konserwacji oraz certyfikat zgodności. Zapewniamy serwis techniczny.
 • Na zlecenie klienta nasze urządzenia dowozimy na wyznaczony plac i dokonujemy ich montażu. Większość z naszych urządzeń montujemy w prefabrykatach betonowych, co znacznie ułatwia i skraca czas oddania urządzeń do eksploatacji. W przypadku fundamentów o dużych gabarytach stosujemy wylewkę betonową (wymiary zgodnie z instrukcją montażu).
 • Produkowane przez nas urządzenia są objęte ochroną ubezpieczeniową z tytułu wprowadzenia wyrobu do obrotu gospodarczego. Opcjonalnie ubezpieczamy prace w terenie. Zarządca zobowiązany jest do ubezpieczenia placu zabaw od odpowiedzialności cywilnej (OC).
 • Standardowo większość urządzeń dostosowana jest do montażu w prefabrykatach betonowych. Opcjonalnie istnieje możliwość montażu na wylewkach betonowych.
 • Na życzenie klienta wykonujemy również pełny ocynk metalowej konstrukcji urządzeń zabawowych.
 • Większość urządzeń jest dostosowane do montażu na stropie garażu.
 • Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian technicznych przedstawionych w katalogu wyrobów.
 • Urządzenia COMES są chronione prawami autorskimi a ich wzory podlegają ochronie prawnej.
 • Na stronie internetowej Comes Architekci w dziale „Strefa Architekta” udostępniamy pełniejsze informacje, rzuty i rysunki przestrzenne naszych urządzeń.