Regulamin strony

Niniejszy dokument określa warunki dostępu i korzystania ze strony internetowej https://comes.pl/ (zwaną dalej „Stroną” lub „Stroną Internetową”) będącej własnością firmy COMES Sokołowscy sp. z o.o. (zwanej dalej „COMES” lub „Firmą”).

 1. Osoba fizyczna lub prawna korzystająca ze Strony (zwana dalej „Użytkownikiem”) zobowiązana jest do przestrzegania niniejszego regulaminu, a korzystanie ze Strony jest równoznaczne ze znajomością i zaakceptowaniem postanowień niniejszego regulaminu.
 2. Firma zastrzega sobie prawo do zmian zawartości Strony oraz regulaminu bez informowania o tym fakcie Użytkowników. Aktualny regulamin Strony znajduje się pod adresem https://comes.pl/regulamin-strony.
 3. Informujemy, że Strona podlega prawu polskiemu i korzystanie z niej oraz jej zawartość jest interpretowana zgodnie z przepisami tego prawa. 

Korzystanie ze strony

 1. Zabronione jest używanie Strony:
 1. w sposób prowadzący do naruszenia obowiązujących przepisów prawa. 
 2. w celu uzyskania nieuprawnionego dostępu do plików Strony, które nie są dostępne poprzez ogólnodostępny interfejs.
 3. w celu uzyskania nieuprawnionego dostępu do bazy danych lub innych danych związanych ze Stroną Internetową.
 4. w celu masowego pozyskiwania jakichkolwiek danych ze Strony (tzw. web scraping).
 5. w celu nieautoryzowanej modyfikacji treści Strony.
 6. w celu wgrania lub instalacji na Stronie lub serwerze ją obsługującym jakiegokolwiek oprogramowania, w szczególności oprogramowania złośliwego, szpiegującego lub reklamowego. 
 7. w celu pozyskania jakichkolwiek informacji o Użytkownikach Strony Internetowej
 8. w celu wysyłania na podane na Stronie adresy e-mail, poprzez formularze kontaktowe oraz inne dostępne narzędzia technologiczne oferowane przez Stronę treści niezgodnych z prawem, materiałów reklamowych czy promocyjnych i jakichkolwiek innych wiadomości klasyfikujących się jako SPAM oraz jakiegokolwiek oprogramowania lub kodu, w szczególności oprogramowania złośliwego, szpiegującego lub reklamowego. 

Zawartość Strony

 1. Informujemy, że publikowane na niniejszej Stronie internetowej treści mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa cywilnego.
 2. COMES dokłada wszelkich starań, aby publikowane na Stronie Internetowej treści były zgodne ze stanem faktycznym, rzetelne i pomocne. Mimo to, na Stronie mogą pojawić się nieintencjonalne błędy i nieścisłości, za które Firma nie ponosi odpowiedzialności. COMES poprzez zawartość Strony nie składa żadnych oświadczeń ani gwarancji (wyrażonych lub domniemanych). Korzystając ze Strony, Użytkownik akceptuje fakt, że mimo starań prezentowane informacje mogą być niekompletne lub niedokładne.
 3. Treści zawarte na Stronie nie stanowią odzwierciedlenia aktualnych stanów magazynowych, cen, ani terminów realizacji.

Własność i ochrona prawna

 1. Zawartość Strony Internetowej jest własnością COMES i podlega ochronie prawnej. Dotyczy to zarówno publikowanych na Stronie treści, układu elementów, jak i kodu źródłowego Strony.

Wykorzystanie materiałów ze Strony do własnych celów

 1. Treści zawarte na Stronie mogą być wykorzystywane, rozpowszechniane lub przetwarzane w celach składania zapytań o produkty, wykonywania wizualizacji i projektów architektonicznych pod warunkiem zachowania informacji o źródle pozyskanych materiałów oraz informacji o prawnym właścicielu pozyskanych materiałów, którym jest COMES. 
 2. Treści zawarte na Stronie nie mogą być wykorzystywane w innych celach, niż wymienione w pkt. 1 bez pisemnej zgody COMES.
 3. Zabronione jest modyfikowanie treści pozyskanych ze Strony bez pisemnej zgody COMES.

Składanie zapytania

 1. Strona oferuje Użytkownikom możliwość składania zapytań, które pozwalają na otrzymanie bardziej szczegółowych lub bardziej obszernych informacji na temat danych produktów lub usług, w szczególności aktualnej ceny katalogowej. 
 2. Odpowiedź Firmy na złożone zapytanie zawierająca ceny katalogowe produktów nie nie jest ofertą w rozumieniu przepisów prawa cywilnego, a jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy. 
 3. COMES nie prowadzi sprzedaży za pośrednictwem Strony.

Linki do innych stron oraz Witryny zawierające odnośniki do naszej Strony

 1. Informujemy, że nasza Strona zawiera linki (odnośniki) do innych stron internetowych. Firma umieszcza je w uzasadnionych celach informacyjnych, jednak nie ponosi odpowiedzialności za treści podane na tych stronach.
 2. Firma nie ponosi odpowiedzialności za witryny, na których znajdują się linki (odnośniki) do Strony Internetowej. COMES nie zatwierdza, ani nie kontroluje innych stron, na których znajdują się odnośniki do Strony Internetowej. 

Wyłączenie odpowiedzialności

 1. COMES nie ponosi odpowiedzialności za skutki ewentualnego braku ciągłości działania Strony, za ewentualne niedostosowanie Strony do potrzeb wszystkich użytkowników czyli brak dostępności, ani za jakiekolwiek szkody wynikające z dostępu do Strony lub z polegania na treściach zawartych na Stronie.
 2. COMES dokłada starań, aby Strona była bezpieczna dla Użytkownika, jednak nie ponosi odpowiedzialności za szkody będące efektem ewentualnego złośliwego oprogramowania obecnego na Stronie, które może zostać umieszczone w plikach Strony na skutek działania osób trzecich, w tym hakerów lub osób posiadających nieautoryzowany dostęp do Strony.