wejście na plac zabaw

Wejście na plac zabaw

Wejście na plac zabaw jest nieodzownym elementem każdego placu zabaw. Liczba i umiejscowienie wejść na placu zabaw powinna wynikać z miejscowego zagospodarowania terenu tj. istniejącego układu chodników i alejek. Czynnikiem, który także powinien decydować o rozmieszczeniu wejść na placu zabaw powinny być prognozowane korytarze ruchu korzystających ludzi. Wejście na plac zabaw można rozwiązać w postaci furtki w projektowanym ogrodzeniu lub przerwy w nasadzeniach zieleni wysokiej, która może spełniać rolę naturalnego roślinnego ogrodzenia.

Na co należy zwrócić szczególną uwagę

Okolice wejścia w porównaniu do reszty placu zabaw są najbardziej niebezpieczne, należy zadbać o to, by było ono  zbudowane w formie przypominającej labirynt  – zapobiegnie to spontanicznemu wybieganiu dzieci na ulicę. Poza tym  nie należy montować sygnalizacji świetlnej przy przejściach dla pieszych , których głównymi użytkownikami są dzieci – często rozkojarzone mogą nie zwracać uwagi na to czy światło jest czerwone, czy zielone. Co więcej kierowcy chcą z reguły jak najszybciej opuścić skrzyżowanie na zielonym świetle i zwalniają się z odpowiedzialności za nadbiegające dzieci.

Zachęcamy do zapoznania się z naszymi produktami:

Zobacz: Płotek Strefy Bezpieczeństwa

Zobacz: Brama na Plac Zabaw