polskie normy i certyfikaty

Uwarunkowania prawne – polskie i europejskie normy i certyfikaty

W Polsce, tak jak w wielu innych państwach spełnianie wymogów normy nie jest obowiązkiem prawnym lecz w pełni dobrowolnym aktem. Jednakże, produkt spełniający normy uznaje się (wedle obowiązujących przepisów) za produkt bezpieczny i wiarygodny. Należy jednak pamiętać, że z istniejących norm należy korzystać  w sposób rozważny i nie przyjmować za pewnik, że jeśli urządzenia są zgodne z normą to cały plac zabaw jest bezpieczny. Dlatego właśnie konieczne jest prowadzenie corocznych kontroli przez osoby kompetentne – mogące służyć radą w zakresie norm, które podobnie jak inne przepisy prawa podlegają ciągłym zmianom.

Warto poruszyć także kwestię sprzętu, który został wyprodukowany przed wprowadzeniem zmian w poprzednio obowiązujących normach. W jednej chwili urządzenia, które jeszcze wczoraj były w pełni zgodne z normami – stają się niezgodne i uznane za groźne dla użytkowników. W takiej sytuacji należy niezwłocznie zwrócić się do inspektora, który dokona analizy ryzyka, określi rozbieżności i zadecyduje o wprowadzeniu modyfikacji lub konieczności wymiany sprzętu.

Obecnie nowe urządzenia powinny spełniać wymogi normy PN-EN 1176

Urządzenia oraz nawierzchnia na publicznym placu zabaw nie powinny być oznakowane  znakiem jakości CE  – ten znak znajdziemy raczej na urządzeniach do postawienia w przydomowym ogródku. Znaki jakości jakie możemy spotkać na publicznych placach zabaw to:  polski znak „B”, brytyjski „BSI” Kitemark, czy niemiecki GS .

 

 PAMIĘTAJ! 

Europejska norma 1176 podlega ciągłym zmianom, ze względu na poprawki wprowadzone do jej interpretacji. Jeśli mamy wątpliwości co do poprawności rozumienia jej treści – możemy zwrócić się do Polskiego Komitetu Normalizacyjnego lub – jeśli taka jest konieczność – do Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego. Jednak należy zdawać sobie sprawę, iż wyjaśnianie wszelkich wątpliwości może zająć dość dużo czasu.
Nie zapomnij podzielić się artykułem