polskie normy i certyfikaty

Uwarunkowania prawne – polskie i europejskie normy i certyfikaty

Podziel się

W Polsce, tak jak w wielu innych państwach spełnianie wymogów normy nie jest obowiązkiem prawnym lecz w pełni dobrowolnym aktem. Jednakże, produkt spełniający normy uznaje się (wedle obowiązujących przepisów) za produkt bezpieczny i wiarygodny. Należy jednak pamiętać, że z istniejących norm należy korzystać  w sposób rozważny i nie przyjmować za pewnik, że jeśli urządzenia są zgodne z normą to cały plac zabaw jest bezpieczny. Dlatego właśnie konieczne jest prowadzenie corocznych kontroli przez osoby kompetentne – mogące służyć radą w zakresie norm, które podobnie jak inne przepisy prawa podlegają ciągłym zmianom.

Warto poruszyć także kwestię sprzętu, który został wyprodukowany przed wprowadzeniem zmian w poprzednio obowiązujących normach. W jednej chwili urządzenia, które jeszcze wczoraj były w pełni zgodne z normami – stają się niezgodne i uznane za groźne dla użytkowników. W takiej sytuacji należy niezwłocznie zwrócić się do inspektora, który dokona analizy ryzyka, określi rozbieżności i zadecyduje o wprowadzeniu modyfikacji lub konieczności wymiany sprzętu.

Obecnie nowe urządzenia powinny spełniać wymogi normy PN-EN 1176

Urządzenia oraz nawierzchnia na publicznym placu zabaw nie powinny być oznakowane  znakiem jakości CE  – ten znak znajdziemy raczej na urządzeniach do postawienia w przydomowym ogródku. Znaki jakości jakie możemy spotkać na publicznych placach zabaw to:  polski znak „B”, brytyjski „BSI” Kitemark, czy niemiecki GS .

 

 PAMIĘTAJ! 

Europejska norma 1176 podlega ciągłym zmianom, ze względu na poprawki wprowadzone do jej interpretacji. Jeśli mamy wątpliwości co do poprawności rozumienia jej treści – możemy zwrócić się do Polskiego Komitetu Normalizacyjnego lub – jeśli taka jest konieczność – do Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego. Jednak należy zdawać sobie sprawę, iż wyjaśnianie wszelkich wątpliwości może zająć dość dużo czasu.
Nie zapomnij podzielić się artykułem

Drogi czytelniku

Twój głos jest dla nas bardzo ważny. Chcemy podzielić się z Państwem użytecznymi informacjami wokół tematyki placów zabaw. Jeśli jest coś o czym powinniśmy napisać, napisz do nas na info@comes.pl

Komentarze