tematyka ogólna

wpływ przyrody na czlowieka

Wpływ przyrody na człowieka

Pierwszym, naturalnym środowiskiem życia człowieka był świat roślin warunkujący jego przetrwanie poprzez produkcję tlenu, pochłanianie i neutralizację dwutlenku węgla, dwutlenku siarki, metali ciężkich, zapewnienie podstawowego źródła energii w postaci żywności, zapewnienie lekarstw oraz schronienia. Dziś – choć już w mniejszym stopniu – nadal korzystamy z ‘zielonych dóbr’, rośliny wciąż są nieodłączną częścią Naszego świata. Powinniśmy […]

Czytaj więcej