strefa bezpieczeństwa

Strefa bezpieczeństwa – czym jest i dlaczego jest tak ważna?

Wyposażenie placu zabaw przeznaczone do zabawy, zgodnie z normą PN-EN 1176:2009, powinno mieć wyznaczoną powierzchnie zderzenia, potocznie zwaną strefą bezpieczeństwa. Jest to obszar pod i wokół urządzeń zabawowych, w którym nie mogą znajdować się żadne przeszkody i inne urządzenia oraz w uzasadnionych przypadkach wymagana jest nawierzchnia na plac zabaw amortyzująca upadek.

Wysokość Swobodnego Upadku (WSU)

Zgodnie z pierwszą częścią normy PN-EN 1176 rozmiar powierzchni zderzenia wyznacza się w zależności od wysokości swobodnego upadku (WSU).  WSU jest to parametr określający maksymalną wysokość na urządzeniu z jakiej może spaść, na nawierzchnię poniżej, użytkownik w trakcie korzystania z urządzenia.  Nie uwzględnia się tu daszków i innych elementów nie przeznaczonych do zabawy, jeżeli nie występują na urządzeniu elementy zachęcające do dostępu do nich.

strefa bepieczenstwa na placu zabaw

Przy wyznaczaniu WSU, co następnie przekłada się na rozmiar strefy bezpieczeństwa, należy przewidzieć w jaki sposób mogą z urządzenia korzystać bawiące się dzieci. Na poniższym zdjęciu można zaobserwować, że tunel linowy w zestawie rekreacyjnym ORBITA 3 może być wykorzystywany również do przechodzenia górą, a nie tylko przez okręgi.

strefa bezpieczenstwa na placu zabaw

 

Według pierwszej części normy PN-EN 1176:2009 Ogólne zasady bezpieczeństwa i metody badań, strefa bezpieczeństwa, mierzona od krawędzi urządzenia, przy WSU = 1500mm wynosi 1,50m i rośnie wraz ze wzrostem wysokości swobodnego upadku według wzoru:

 2/3 * wysokość swobodnego upadku + 0,5m (przy WSU > 1,5m) 

W przypadku urządzeń z ruchem wymuszonym tzn. huśtawek, karuzel, zjeżdżalni, urządzeń kołyszących oraz kolejek linowych rozmiar powierzchni zderzenia (strefy bezpieczeństwa)  określają szczegółowe wymagania zawarte w dodatkowych częściach normy PN-EN 1176 dotyczące poszczególnych grup urządzeń . Przykładowo strefa bezpieczeństwa karuzeli rozciąga się 2 m na jedną stronę, czyli w przypadku karuzeli Trzmiel firmy Comes, o średnicy talerza 1,50 m, strefa bezpieczeństwa będzie miała kształt koła o promieniu 2,75 m. W przypadku urządzeń z ruchem wymuszonym, strefy bezpieczeństwa sąsiadujących urządzeń nie mogą na siebie nachodzić.

Jak widać bardzo ważnym elementem przy decyzji o wyborze urządzeń zabawowych stanowi powierzchnia terenu, na którym planowane jest ich montaż. Natomiast znajomość stref bezpieczeństwa poszczególnych urządzeń pozwoli zaprojektować bezpieczny plac zabaw.