Radosna Szkoła

„Radosna Szkoła” – program realizowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Celem programu jest przystosowanie szkół podstawowych na przyjęcie sześciolatków, poprzez wsparcie finansowe udzielane na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw oraz na urządzenie szkolnych placów zabaw. Dofinansowanie szkolnych placów zabaw obejmuje m.in. koszty zagospodarowania terenu, koszty nawierzchni bezpiecznej oraz zakup i instalację sprzętu rekreacyjnego. Daje to możliwość przekształcenia szkolnych placów w miejsca edukacji, rozwoju i zabawy na świeżym powietrzu dla najmłodszych dzieci w ramach zajęć szkolnych i poza nimi.

Produkty firmy COMES doskonale sprawdzają się na placach zabaw budowanych w ramach programu „Radosna Szkoła”. Wszystkie oferowane przez naszą firmę urządzenia rekreacyjne są zgodne z normą PN-EN 1176:2009, co jest efektem starannego procesu projektowania, produkcji i wewnętrznej kontroli jakości. Zgodność z normą poświadczona jest certyfikatami wydanymi przez jednostkę certyfikacyjną COBRABID-BBC. Zgodność urządzeń z Polską Normą jest jednym z istotnych wymogów programu „Radosna Szkoła”.

Bogaty wybór urządzeń COMES daje możliwość stworzenia atrakcyjnego, bezpiecznego i trwałego miejsca do zabawy dla dzieci. Oferujemy urządzenia, po których można się wspinać, bujać się na nich, przeskakiwać czy zwisać. Wszystkie elementy w ten sposób eksploatowane są cynkowane ogniowo oraz malowane wysokiej jakości farbami poliuretanowymi. Technologia ta zapewnia wysoką trwałość oraz estetyczny, zachęcający do zabawy wygląd. Różne formy aktywności ruchowej zapewnią drabinki, drążki, ścianki wspinaczkowe, równoważnie, zjeżdżalnie oraz rozbudowane zestawy sprawnościowe. W naszej ofercie znajduje się również wyposażenie dodatkowe m. in. ławki, kosze na śmieci, tablice informacyjne z regulaminem oraz ogrodzenia. Zastosowane do produkcji naszych urządzeń materiały, wykorzystanie nowoczesnych technologii oraz profesjonalna kadra, gwarantują najwyższy standard wykonania i wieloletnie użytkowanie produktów COMES.

Wykorzystując doświadczenie z wcześniejszych realizacji w ramach programu „Radosna Szkoła” przygotowujemy projekty placów zabaw, co zapewnia prawidłowe rozmieszczenie urządzeń z zachowaniem stref bezpieczeństwa. Dzięki wizualizacjom mogą Państwo zobaczyć koncepcyjny wygląd planowanej inwestycji.

Kolejne ważne zagadnienie to nowoczesna i bezpieczna nawierzchnia pod urządzeniami oraz zagospodarowanie pozostałego terenu zielenią. Program „Radosna Szkoła” uzależnia zastosowanie nawierzchni na placu zabaw od spełnienia wymogów Polskich Norm, w szczególności normy PN-EN 1177:2009. Nasze ekipy montażowe, posiadają odpowiednie kwalifikacje w montażu urządzeń i wykonywaniu nawierzchni, czego potwierdzeniem jest zadowolenie naszych Klientów.

Nowoczesny design, wysoka jakość, wieloletnia odporność na warunki atmosferyczne oraz intensywne użytkowanie, atrakcyjna – adekwatnie do jakości i trwałości – cena, to walory produktów COMES. Place zabaw wyposażone w nasze urządzenia rekreacyjne mogą być miejscem rozwoju, edukacji i zabaw wielu dzieci w polskich szkołach. Posiadamy kilkunastoletnie doświadczenie w realizacji inwestycji związanych z kompleksową budową placów zabaw, w tym trzyletnie przy realizacji programu „Radosna Szkoła”. Klienci są zadowoleni z naszych produktów, o czym świadczą ich opinie, udzielone referencje oraz uśmiechy na twarzach bawiących się dzieci.