Przeglądy placów zabaw

Place zabaw podlegają trzem rodzajom kontroli, które powinny być wykonywane z częstotliwością zalecaną przez producenta urządzeń. Z chwilą oddania placu zabaw do użytku, administrator powinien zadbać o przeszkolenie pracowników odpowiedzialnych za wykonywanie kontroli codziennych oraz funkcjonalnych. Raz w roku należy zlecić wykonanie kontroli podstawowej osobie kompetentnej w zakresie normy PN-EN 1176-1:2009. Należy pamiętać, że kontrolom podlegają wszystkie elementy placu zabaw, łącznie z koszami, ławkami i ogrodzeniem. Firma Comes jako producent placów zabaw, oferuje przeglądy placów zabaw z uwzględnieniem zapisów normy PN-EN 1176:2009. Zapraszamy do zapoznania się z naszymi usługami w zakresie kontroli miejsc rekreacyjnych dla dzieci.

Rodzaje Przeglądów i Szkolenia

Przeglądy pogwarancyjne placów zabaw

Płatny przegląd wykonywany po 3 letnim okresie eksploatacji urządzeń przez Autoryzowany Serwis Comes Sokołowscy. Po wykonaniu zaleceń pokontrolnych z przeglądu, przedłużana jest gwarancja na okres łączny 5 lat. Opcja gwarancji 5-letniej dotyczy urządzeń zabezpieczonych antykorozyjnie przez proces cynkowania ogniowego. Metalowe place zabaw naszej firmy spełniają najwyższe standary bezpieczeństwa i są gwarancją najlepszej jakości wyposażenia jakie można zamontować na placu zabaw.

Przegląd roczny podstawowy wynikający z normy PN-EN 1176:2009

Wykonywany przez naszych specjalistów, którzy przeprowadzają badania techniczne urządzeń zabawowych i oceniają ogólny poziom bezpieczeństwa. Przegląd podstawowy nie obejmuje oceny zgodności z normą PN-EN 1176:2009, a jedynie analizę ryzyka z uwzględnieniem jej zapisów. Oferujemy także przeglądy urządzeń w aspekcie ich oceny na zgodność z normą PN-EN 1776-1:2009 (np. odbiór nowo wybudowanych placów zabaw).

Wdrożenie Książki Placów Zabaw

Książka Placu Zabaw umożliwia spełnienie wymogów normy w zakresie utrzymania i prowadzenia odpowiedniej dokumentacji placu zabaw. Powinna gromadzić informację o stanie urządzeń zabawowych, nawierzchni amortyzującej i wyposażeniu dodatkowym. Ma być również źródłem informacji dla właściwych organów w razie nieszczęśliwego wypadku.

Szkolenie administratorów w zakresie prowadzenia Książki Placu Zabaw

Szkolenie trwa około 1-2h i obejmuje:

– część teoretyczna – prowadzenie zapisów w KPZ,
– część praktyczna (na placu zabaw) – sposób prowadzenie kontroli regularnych i funkcjonalnych.

Pobierz katalog

Pobierz bezpłatny katalog COMES 2020 i zapoznaj się z naszymi najnowszymi urządzeniami na place zabaw i siłownie plenerowe.

Pobierz katalog w formacie pdf