Przeglądy i kontrole
Oferta Comes

Nasza firma oferuje kontrole placów zabaw, siłowni plenerowych, urządzeń do street-workoutu i skate-parków, przeprowadzane w oparciu o wytyczne zawarte w odpowiednich normach bezpieczeństwa, a w razie potrzeby także o przepisy prawa budowlanego. Kontrolę przeprowadzają pracownicy posiadający odpowiednią wiedzę z zakresu norm, znajomość technologii oraz produkcji. Dzięki temu gwarantujemy profesjonalny przegląd, który pomoże podnieść bezpieczeństwo oraz wydłużyć cykl życia urządzeń.

Jak wygląda kontorla?

Nasza kontrola zawiera dokładne oględziny kontrolowanego obiektu pod względem zgodności z normą. Dodatkowo sprawdzamy stan techniczny urządzeń pod kątem usterek i uszkodzeń związanych z eksploatacją. Po kontroli sporządzamy szczegółowy protokół z oceną ryzyka i zaleceniami jak wyeliminować ewentualne ryzyko związane z niezgodnościami z normą lub usterkami. Do protokołu dołączamy dokumentację fotograficzną. Warto dodać, że korzystamy ze  specjalistycznych próbników do badań zakleszczeń oraz innych niebezpiecznych sytuacji.

Dlaczego należy kontrolować place zabaw?

Place zabaw to miejsce, gdzie piorytetem jest bezpieczna zabawa, dlatego powinno się je poddawać regularnej kontroli. Zgodnie z normą place zabaw powinny podlegać rutynowej, codziennej kontroli wzrokowej, kontroli funkcjonalnej kilka razy w roku, oraz corocznej głównej kontroli w oparciu o normę PN-EN 1176-1: 2017. Jest to ważne z kilku powodów. Po pierwsze obowiązująca norma to obczerny dokument mający na celu zminimalizowania ryzyka podczas zabawy. W normie znajdziemy wiele cennych wytycznych, które wynikają z lat doświadczeń i były tworzone przez ekspertów w kwesti bezpieczeństwa placów zabaw. Po drugie urządzneia zabawowe oraz nawierzchnia mogą ulegać uszkodzeniom, zarówno z powodu eksploatacji, jak i wandalizmu. Po trzecie, normy są aktualizowane, a co za tym idzie wymogi w kwesti bezpieczeństwa są większe. Dlatego aby zapewnić maksymalny poziom bezpieczeństwa należy niekiedy dokonać korekt w urządzeniach (np. wymiana niektórych elementów).

Przedłużona gwarancja

Oferujemy opcję przedłużenia gwarancji do 5 lat w przypadku spełnienia dwóch warunków. Pierwszym z nich jest płatny przegląd wykonywany po 3 letnim okresie eksploatacji urządzeń przez Autoryzowany Serwis Comes. Drugim, wykonanie zaleceń pokontrolnych z przeglądu. Opcja gwarancji 5-letniej dotyczy urządzeń zabezpieczonych antykorozyjnie w procesie malowania proszkowego Comes. Metalowe urządzenia naszej firmy spełniają najwyższe standardy bezpieczeństwa i cechują się bardzo dobrą jakością.