plac zabaw Parysów

Otwarcie placów zabaw w gminie Parysów

W dniu 28.11.2013 w gminie Parysów odbyło się poświęcenie i uroczyste otwarcie placów zabaw i nowego budynku przedszkola przy udziale posłów Stanisławy Prządka i Grzegorza Woźniaka, przewodniczącej RP Urszuli Zadrożnej, starosty Marka Chciałowskiego i wicestarosty Stefana Gory oraz przedstawicieli władz lokalnych, dyrektorów placówek oświatowych, rodziców i wykonawców robót. Gospodarzem spotkania była wójt gminy Parysów Bożena Kwiatkowska oraz dyrektor Samorządowego Przedszkola Pani Agnieszka Getler. Otwarcie placówki uświetnił bogaty program artystyczny, zaprezentowany przez dzieci z przedszkola.

W uroczystościach uczestniczyli również przedstawiciele firmy COMES Sokołowscy, która była dostawcą urządzeń na place zabaw zrealizowane przez Warszawski Fundusz Rozwoju Inwestycji z Warszawy w ramach programu Radosna Szkoła w Woli Starogrodzkiej i Parysowie. Generalnego wykonawcę placów zabaw reprezentował Andrzej Kowalczyk. Spółka Comes była dodatkowo sponsorem 2 urządzeń na przedszkolny plac zabaw i dokonała montażu urządzeń które dla Przedszkola zakupiła w i Grupa BGK z Warszawy. Grupę reprezentowała Pani Bożena Serzycka.

Nie zapomnij podzielić się artykułem