nawierzchnia plac zabaw

Nawierzchnia na plac zabaw – najważniejsze informacje

Podziel się

Jednym z głównych czynników, decydujących o bezpieczeństwie dzieci jest odpowiednia nawierzchnia placu zabaw. Właściwe zainstalowanie i odpowiednie przygotowanie nawierzchni amortyzującej upadek pozwala uniknąć wielu niebezpiecznych urazów. Należy również zwrócić uwagę, że nawierzchnia powinna umożliwiać użytkowanie placu również przy niesprzyjających warunkach pogodowych, w czym pomaga właściwe jej wyprofilowanie bądź zainstalowanie systemu odwodnienia. Nawierzchnia powinna także dodawać atrakcyjności miejscu zabaw i stanowić swoistą wizytówkę zarządcy placu.

Najważniejsza funkcja nawierzchni związana jest z ochroną przed urazami i każdy bezpieczny plac zabaw powinien być w nią wyposażony. Nie chroni ona w prawdzie przed upadkiem, jednak może zamortyzować energię uderzenia. Firma COMES jako wiodący producent placów zabaw, montuje certyfikowane, metalowe place zabaw na nawierzchniach znanych i sprawdzonych producentów. Taka praktyka gwarantuje zachowanie odpowiednich standardów bezpieczeństwa.

W normie PN-EN 1177 odnoszącej się do nawierzchni na plac zabaw zastosowano tak zwane  kryterium urazu głowy (HIC) wyrażane w centymetrach, którego wartość oznacza maksymalną wysokość upadku, przy której uderzenie głową o podłoże nie jest groźne dla zdrowia użytkownika . Kryterium to stosuje się w odniesieniu do poszczególnych rodzajów podłoża.

Projektując plac zabaw należy wziąć pod uwagę parametr urządzeń zabawowych zwany  wysokością swobodnego upadku (WSU). Jest to maksymalna wysokość w pionie od miejsca podparcia ciała (np. podest zjeżdżalni) do najniżej położonego punktu upadku.  Na podstawie wysokości swobodnego upadku wyznacza się także strefę bezpieczeństwa dla danego urządzenia (to zadanie również należy do producenta) i w jej obrębie (a nie tylko bezpośrednio pod urządzeniem) należy bezwzględnie stosować nawierzchnię o odpowiednim HIC.

Najczęściej występującym na placach zabaw rodzajem nawierzchni jest trawa (w strefach urządzeń o WSU do 100 cm), piasek, żwir, oraz nawierzchnie syntetyczne.  Niedopuszczalne jest stosowanie na placach zabaw nawierzchni twardych: ceglastych, kamiennych, betonowych, z ubitej ziemi czy gliny, przy czym dotyczy to wyłącznie strefy upadku wyznaczonej przez producenta danego urządzenia.  W pozostałych miejscach, w tym pod urządzeniami o wysokości upadku do 60 cm, taki rodzaj nawierzchni jest dopuszczalny – pod warunkiem, że jest ona wolna od nierówności, ostrych krawędzi oraz wystarczająco stabilna.

Rodzaje nawierzchni bezpiecznych

Planując wykonanie nawierzchni na placu zabaw bardzo ważne jest, aby właściwie dobrać jej rodzaj – w zależności od krytycznej wysokości upadku HIC. Norma zaleca zastosowanie następujących rodzajów nawierzchni wokół urządzeń:

 

Lp. Materiał Symbol w katalogu Minimalna grubość warstwy [mm]** Krytyczna wysokość upadku [mm]
1 Darń/gleba  D  – ≤ 1 000
2 Piasek* – wielkość ziarna od 0,2 do 2 mm  P 200
300
≤ 2 000
≤ 3 000
3 Żwir* – wielkość ziarna od 2 do 8 mm  P 200
300
≤ 2 000
≤ 3 000
4 Wióry – wielkość ziarna od 5 do 30 mm  P 200
300
≤ 2 000
≤ 3 000
5 Kora – wielkość ziarna od 20 do 80 mm  P 200
300
≤ 2 000
≤ 3 000
6 Nawierzchnia syntetyczna [według testu na upadek zgodnie z normą PN-EN 1177]  NE Zgodnie z HIC Krytyczna wysokość upadku wg badania

* – bez cząstek pyłowych i iłowych
** – w przypadku materiału sypkiego należy dodać 100 mm do głębokości minimalnej, aby zrekompensować przemieszczenie
Źródło: PN-EN 1176-1 : 2009

Nie zapomnij podzielić się artykułem