budowa placu zabaw

Kwestia kierownika budowy placu zabaw

Do naszych ekspertów skierowano ostatnio ciekawe zapytanie dotyczące wymogu kierowowania robotami budowlanymi w zakresie małej architektury: Czy jest wymóg ustanowienia kierownika budowy z uprawnieniami budowlanymi w zakresie budowy małej architektury w tym placów zabaw? Eksperci COMES w niniejszym wpisie wyjaśniają kwestie prawne ustanowienia kierownika budowy z uprawnieniami budowlanymi oraz dołączają opinię Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego. Zapraszamy do lektury.

Kwestia kierownika budowy i wymogu kierowania robotami budowlanymi w zakresie małej architektury (place zabaw)

Kwestie wymogu ustanowienia kierownika budowy z uprawnieniami budowlanymi warunkuje ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.). Zgodnie z art. 42 ust. 3 ww. ustawy w przypadku inwestycji realizowanych w trybie zgłoszenia robót budowlanych w odpowiednim urzędzie na Zamawiającego nie nakłada się obowiązku powołania kierownika budowy z uprawnieniami budowlanymi. Jednak w większości przypadków w trakcie inwestycji publicznych Zamawiający powołuje inspektora nadzoru z uprawnieniami oraz nakłada obowiązek nadzoru nad robotami budowlanymi ze strony Wykonawcy przez Kierownika budowy  z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi. Jak wynika z powyższego  w przypadku budowy placów zabaw nie jest to wymagane przez Prawo budowlane, jednak stosowane jest ze względu na odpowiednią organizację inwestycji . Inspektor nadzoru pełni rolę przedstawiciela Zamawiającego, natomiast Kierownik budowy reprezentuje interesy Wykonawcy, a ich odpowiednia współpraca warunkuje prawidłowe i terminowe wykonanie przedmiotu inwestycji.

W załączeniu do powyższej interpretacji przepisów Prawa budowlanego dołączamy kopię opinii Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego dotyczącą wymogu ustanowienia Kierownika Budowy posiadającego uprawnienia budowlane.

kwestia kierownika budowy placu zabaw