konsultacje COMES

Konsultacje z lokalną społecznością

Przed rozpoczęciem procesu projektowania placu zabaw należy pamiętać o niezwykle istotnym aspekcie, jakim jest konsultacja aranżacji przestrzeni z jej przyszłymi użytkownikami tj. dziećmi, rodzicami, opiekunami, placówkami edukacyjnymi oraz mieszkańcami okolicy. Plac zabaw który spełni oczekiwania zarówno dzieci jak i ich opiekunów sprawi, że zarówno ci najmłodsi jak i ci starsi będą chętnie odwiedzać miejsce zabaw. Dobrze zaprojektowany plac zabaw dla dzieci daje szeroki wachlarz możliwości, co wynika z umieszczonego tam wyposażenia placów zabaw, jak również z ukształtowania terenu i roślinności. Ważne jest także, aby dostosować teren do wymagań lokalnej społeczności.

Konsultacje z lokalną społecznością

Na terenach nowych osiedli producent placów zabaw oraz projektanci placów zabaw wkładają wiele starań w aranżację przestrzeni zabaw dla dzieci, uwzględniają różnorodne potrzeby przyszłych potencjalnych użytkowników, starają się nadać miejscu indywidualny charakter, gdyż atrakcyjne zagospodarowanie terenu znacznie podnosi wartość rynkową mieszkań. W przypadku jednak, gdy teren placu zabaw znajduje się na już istniejącym osiedlu, które ma zostać poddane procesowi modernizacji najlepszym rozwiązaniem dla zaspokojenia potrzeb i oczekiwań wszystkich użytkowników terenu jest włączenie ich w proces partycypacji społecznej.

 Partycypacja społeczna to nic innego jak proces, w którym przedstawiciele społeczeństwa uzyskują wpływ na decyzje władz publicznych, gdy te mają bezpośredni lub też pośredni wpływ na ich interesy. 

Jak skutecznie prowadzić konsultacje społeczne

Skuteczny proces partycypacji odbywa się w kilku etapach, są to tematycznie podzielone spotkania inicjowane w taki sposób, by nie kolidowały z codziennymi zajęciami mieszkańców (wieczorami, w postaci weekendowych festynów rodzinnych).

  •  Podczas pierwszego spotkania należy zidentyfikować główne problemy osiedla  (nieodpowiednią lokalizację placu zabaw, brak elementów małej architektury, występowanie aktów wandalizmu itp.) oraz podjąć próbę przeanalizowania struktury demograficznej, co pozwoli przybliżyć nam główne grupy odbiorców. Młode małżeństwa z dziećmi mają inne wymagania niż dzieci starsze oraz młodzież.
  •  W drugim etapie należy zapoznać się z opiniami i preferencjami mieszkańców, które będą dotyczyły sposobów rozwiązywania wcześniej zdiagnozowanych problemów.  Wtedy też należy ustalić najpilniejsze działania. Najlepszą formą przeprowadzenia tego etapu są ankiety, informacje wywieszone na tablicach ogłoszeniowych, czy też stronach internetowych osiedla – tam zainteresowane osoby powinny znaleźć kontakt telefoniczny lub mailowy do osób które koordynują działania. Spośród wszystkich grup wiekowych najwięcej informacji o preferowanych formach aktywności na danym terenie możemy uzyskać od dzieci i młodzieży. Na zorganizowanych przez administrację piknikach czy festynach dzieci rysując i tworząc makiety przedstawiają najlepsze dla nich rozwiązania – to istna skarbnica pomysłów, które niejednokrotnie mile zaskakują, a wprowadzone w życie okazują się strzałem w dziesiątkę. Musimy jednak pamiętać, iż decyzje techniczne muszą być podejmowane z udziałem specjalisty, który określi na ile poszczególne pomysły są możliwe do zrealizowania. opracowane przez administrację założenia powinny trafić do architekta który zajmie się stworzeniem projektu placu zabaw. Dobrze jest, gdy do pracy włączymy architekta krajobrazu – który pomoże nie tylko przy doborach roślinnych, lokalizacji nasadzeń na placu zabaw, ale bazując na założeniach powstałych w czasie konsultacji społecznych jest w stanie opracować projekt zagospodarowania uwzględniający techniczne i środowiskowe możliwości terenu, obowiązujące normy, a także możliwości ekonomiczne inwestora.
  •  W kolejnych etapach przedstawia się mieszkańcom zastosowane rozwiązania i tłumaczy dlaczego akurat taki sposób aranżacji terenu jest najkorzystniejszy Pożądane jest posiadanie kilku wariantów rozwiązań, które będą dawały mieszkańcom możliwość wyboru, np. kolorystki, układu rozmieszczenia urządzeń zabawowych i małej architektury, czy projektowanej zieleni.
  •  Następnie przedstawia się wybrane rozwiązanie oraz tłumaczy dlaczego pozostałe pomysły zostały odrzucone Istotne jest aby poinformować wszystkie zainteresowane grupy o podjętej decyzji – najlepiej na ogłoszonym wcześniej spotkaniu. Ostatni etap (o ile istnieje taka możliwość) to czynne wprowadzenie mieszkańców w realizowane prace (oczywiście pod okiem fachowców) – np. przy sadzeniu roślin.

Konsultacje społeczne i udział mieszkańców w procesie projektowania placu zabaw i realizacji inwestycji buduje więzi i zwiększa poczucie bezpieczeństwa, skutkuje większym utożsamieniem się mieszkańców z miejscem w którym żyją, wykazują oni większą dbałość o przestrzeń w budowie oraz co ważne – zmniejsza się ilość aktów wandalizmu na placu zabaw.