Przemysław Jakowienko

Konferencja Spółdzielczość Mieszkaniowa w Polsce

W Brennej koło Bielska-Białej 18-19 listopada na konferencji pt. “Spółdzielczość Mieszkaniowa w Polsce, wobec wyzwań współczesności. Aspekty legislacyjno-prawne, finansowo-ekonomiczne, organizacyjne oraz socjologiczne”, naukowcy z kilku uczelni rozmawiali o projektach zmian w ustawach dotyczących spółdzielczości. Zmiany te są obecnie przedmiotem prac sejmowej komisji nadzwyczajnej. W spotkaniu oprócz przedstawicieli środowiska naukowego, licznie wzięli udział przedstawiciele spółdzielni mieszkaniowych z  województwa śląskiego, a także partnerzy konferencji.

Organizatorami spotkania byli Wydział Administracji Wyższej Szkoły Administracji w Bielsku-Białej i Spółdzielnia Mieszkaniowa „Strzecha”. Komitet organizacyjny utworzyli dr Konrad Łoś, mgr Jacek Żołubak i mgr Marta Bogusz. Partnerami konferencji była szydłowiecka firma Comes Sp. Jawna oraz takie podmioty jak PKO Bank Polski S.A,  Unisoft sp. z o.o., Beskidzka Spółdzielnia Mieszkaniowa, Spółdzielnia Mieszkaniowa „Złote Łany” i Katowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa. Komitetowi Naukowego przewodził prof. nadzw. dr hab. Leszek Ogiegło.

W trakcie konferencji omówiono takie zagadnienia jak: koncepcja prawa do mieszkania w spółdzielni mieszkaniowej w projektach poselskich, orzecznictwo Sądu Najwyższego w spółdzielczych sprawach, rozwiązania zawarte w projektowanych ustawach spółdzielczych, które zdaniem zebranych są przykładem wykluczenia spółdzielczości mieszkaniowej z sektora budownictwa społecznego oraz inne aspekty prawne funkcjonowania spółdzielczości mieszkaniowej.

Z przedstawianych referatów i omówieni wyłaniał się obraz zagrożeń dla spółdzielczości, wśród których istotnym są proponowane zmiany prawne i polityka rządu, w wyniku której nastąpiło odejście od budownictwa społecznego na rzecz budownictwa własnościowego. Wynikiem takich działań jest praktyczny zanik w Polsce lokatorskich zasobów mieszkaniowych, które obecnie stanowią tylko 2,5% mieszkań, przy średniej unijnej 35%. Propozycje kolejnych zmian zdaniem spółdzielców doprowadzą w praktyce do likwidacji spółdzielni mieszkaniowych.

Zdaniem Tomasza Jórdeczki z Krajowej Rady Spółdzielczej mamy do czynienia prymatem polityki i ideologii nad odpowiedzialnością za skutki społeczne i ekonomiczne. “Przyjęcie w projektach wprost tezy, że spółdzielnie są przeżytkiem i winny być zastąpione wspólnotami mieszkaniowymi, przy czym te wspólnoty miałyby powstać nie z woli samych zainteresowanych, ale z woli polityków”- mówi bez ogródek Jórdeczka.

Z kolei w opinii Zbigniewa Olejniczaka, przewodniczącego rady Unii Spółdzielców Mieszkaniowych w Polsce, z-cy prezesa Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej, w której zasobach jest 19 tysięcy mieszkań, nie ma dialogu między politykami, a spółdzielcami w sprawie zmian. A propozycje, forsowane przez rządzących są kuriozalne.

Jak przekonuje Olejniczak, mówienie o tym, że zmiany mają uzdrowić spółdzielczość jest hipokryzją. Jego zdaniem, ich efektem będzie w praktyce likwidacja spółdzielni mieszkaniowych.

“Spółdzielczość mieszkaniowa ma swój wspólny majątek, który dzisiaj utrzymywany jest przez SM i zapewne możliwość finansowania tego majątku, aby służył on mieszkańcom będzie w takiej sytuacji po prostu odcięta. Ten majątek ma dużą szansę zostać sprzedanym za niewielkie pieniądze na rynku. Mówimy o gruntach, obiektach sportowych, domach kultury, czy elementach małej architektury umieszczonych poza nieruchomościami mieszkaniowymi”- mówi Jacek Żołubak, prezes bielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej “Strzecha”.

Spotkanie w Brennej zdaniem dr Antoni Osierda, dziekana wydziału administracji w bielskiej WSA jest pomocne do wymiany pomysłów i krytycznych uwag do tych projektów. W konferencji wzięli udział także parlamentarzyści: posłowie PiS Stanisław Szwed i Stanisław Pięta oraz Tadeusz Kopeć, senator PO. W konferencji uczestniczył także prezes Marek Sokołowski.

W trakcie konferencji prezentację multimedialną oferty kolorowych placów zabaw przeprowadził Przemysław Jakowienko z Comes Sokołowscy Sp. Jawna. Przedstawione zostały  przykładowe realizacje placów zabaw, z zastosowaniem różnych nawierzchni bezpiecznych. Pracownicy Comes Sp. J. realizują place zabaw od przygotowania projektu zagospodarowania terenu, poprzez produkcję urządzeń zabawowych, aż po końcowy ich montaż na placu zabaw wraz z ułożeniem nawierzchni bezpiecznej. Kompleksowe podejście do realizacji placów zabaw pozwala zachować pełną kontrolę nad przebiegiem budowy placu zabaw, co gwarantuje naszym klientom prawidłowości wykonania nie tylko poszczególnych urządzeń zabawowych ale placu zabaw jako całości.

Dowiedz się więcej na temat: Bezpieczne Nawierzchnie na Plac Zabaw.

Nie zapomnij podzielić się artykułem