Dofinansowanie z Funduszy Europejskich

Dotacja na kapitał obrotowy dla ,,COMES” Sokołowscy Spółka Jawna, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, POIR.03.04.00-14-0539/20-00.
Celem projektu jest wsparcie przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu SA.57015 (2020/N).
Planowane efekty: Środki na kapitał obrotowy – zaspokojenie pilnych potrzeb w zakresie płynności i przezwyciężenia trudności finansowych, które zaistniały wskutek pandemii COVID-19.
Całkowity koszt realizacji Projektu: 183.491,31 zł.
Wkład Funduszy Europejskich: 183.491,31zł.