dofinansowania z COMES

Dofinansowanie dla Przedszkoli – otrzymaj dofinansowanie na urządzenia COMES

Dofinansowanie dla Przedszkoli w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020. “Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży. Poddziałania 10.1.4 Edukacja przedszkolna”.

Projekt ma na celu zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej poprzez zakładanie nowych Ośrodków Wychowania Przedszkolnego lub wsparcie tych już istniejących. W ramach tworzenia nowych miejsc wychowania przedszkolnego lub dostosowania istniejących ośrodków do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami można m. in. wybudować nowy plac zabaw wraz z bezpieczną nawierzchnią i ogrodzeniem.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą COMES i kontaktu z Działem Obsługi Klienta, w celu przygotowania koncepcji zagospodarowania placu zabaw oraz kosztorysu.

Więcej szczegółów na stronie COMES Architekci w linku: http://architekci.comes.pl/dofinansowania/