Budżet Obywatelski – jak pozyskać środki na budowę placu zabaw i siłowni zewnętrznej

Budżet Obywatelski z COMES – projekt w 6 krokach
Poniżej prezentujemy 6 najistotniejszych informacji/dokumentów, jakie należy dostarczyć pracownikom COMES by szybko i sprawnie mogli wykonać dla Państwa koncepcję zagospodarowania terenu (placu zabaw, siłowni plenerowej, street workout) wraz z kalkulacją kosztów.
1. Proponowana lokalizacja inwestycji (należy podać dokładny adres oraz numer działki miejsca w którym chcielibyśmy zrealizować nasz pomysł).
2. Mapa (niezwykle pomocna będzie dla nas mapa zasadnicza terenu, po którą należy udać się do Referatu Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Przestrzennej znajdującego się w Urzędzie Gminy, w danej miejscowości. Jeśli nie mają Państwo takiej możliwości – należy dostarczyć odręczny rysunek terenu z ogólnymi wymiarami).
3. Pula środków (do wykonania oferty cenowej niezbędna jest kwota w jakiej należy zmieścić budżet inwestycji).
4. Termin wykonania oferty (normalny czas wykonania oferty w COMES trwa do 3 dni roboczych – jeśli mają Państwo mniej czasu należy to zaznaczyć).
5. Preferencje (bardzo istotnym elementem jest informacja – co przyszli użytkownicy najchętniej widzieliby na projektowanym terenie).
6. Grupa docelowa (równie istotne, jak określenie preferencji jest podanie wieku oraz średniej liczby użytkowników).
Koncepcja zagospodarowania terenu wraz z dokładną kalkulacją kosztów stanowią podstawę kompletnej dokumentacji, jaką musi złożyć każdy, kto chce zrealizować swój pomysł w ramach Budżetu Obywatelskiego. Pracownicy COMES bezpłatnie przygotują dla Państwa szczegółowy kosztorys, koncepcję zagospodarowania terenu oraz udzielą rad i wskazówek dotyczących wyboru urządzeń czy terenu pod przyszły plac zabaw, siłowni plenerowej, street workout lub innego terenu rekreacyjnego.

Nie zapomnij podzielić się artykułem