gwarancja jakości

Audyt Systemu Jakości w Spółce Comes

11 marca 2013 roku w firmie Comes Sokołowscy został przeprowadzony Audit systemu jakości przez Cobrabid-BBC Biuro Badań i Certyfikacji Sp. z o. o. Skład zespołu audytorów składał się z mgr inż. Pawła Przesmyckiego, mgr inż. Elżbiety Wąsowskiej oraz mgr inż. Henryki Krzepkowskiej. Zakres oceny obejmował ocenę:

[list style=”check”]
 • systemu jakości dostawcy w ramach nadzoru nad posiadaczem certyfikatów
 • organizacji – działalność zakładu, zakres produkcji, strukturę organizacyjną, ilość pracowników
 • kwalifikacje personelu
 • dokumentację wyrobów
 • dokumenty potwierdzające, jakość stosowanych surowców i materiałów do produkcji
 • nadzoru procesu dostawy
 • nadzoru procesu produkcyjnego
 • prowadzenia kontroli i badań wyrobów
 • nadzorowania wyposażenia do kontroli i badań
 • nadzorowania maszyn i urządzeń produkcyjnych
 • zabezpieczania wyrobów – magazynowanie, pakowanie i transport
 • postępowania z wyrobem niezgodnym
 • postępowania z reklamacjami
 • ocenę organoleptyczna dotycząca wyrobów zgodnie z właściwymi normami
 • znakowania
[/list]

Firma Comes Sokołowscy uzyskała pozytywną ocenę podczas auditu. System, jakości oceniony został, jako skuteczny i umożliwiający produkcję wyrobów powtarzalnych najwyższej jakości.

Nie zapomnij podzielić się artykułem