wypadki na placu zabaw

6 najczęstszych wypadków na placu zabaw

Nie ma lepszego pomysłu na spędzanie wolnego czasu niż aktywność na placu zabaw, czy boisku. Maluchy są dzięki temu nie tylko zdrowsze ale i szczęśliwsze. Wspólna zabawa z rówieśnikami sprzyja zawiązywaniu nowych przyjaźni, uczy dziecko współpracy, życia w społeczności. Dobrze zaprojektowane i wykonane place zabaw korzystnie wpływają na dziecięcą wyobraźnię i wyzwalają kreatywność. Jednak nie należy ‘wyłączać’ czujności, kiedy dzieci bawią się na placu zabaw – nawet jeśli jest to obiekt nowoczesny, wyposażony w certyfikowane urządzenia i bezpieczne nawierzchnie, młodsze dzieci (do lat 7) powinny pozostawać pod opieką dorosłych.

Warto pamiętać o kilku zasadach pozwalających uniknąć najczęściej występujących na placach zabaw wypadków:

wypadki na placu zabaw infografika

***

Dodatkowo, warto przypomnieć kilka wybranych wskazówek dotyczących wymogów bezpieczeństwa zawartych w normie PN-EN 11-76 odnoszącej się do placów zabaw:

  • Na placu powinna znajdować się  tablica informacyjna  zawierająca dane zarządcy, czyli osoby odpowiedzialnej za utrzymanie miejsca zabaw, adres placu zabaw, numery telefonów alarmowych.
  • Elementy znajdujące się na placu powinny być tak zaprojektowane, by  zapewniać ochronę przez przed zakleszczeniami oraz uderzeniami .
  • Pomiędzy ruchomymi częściami urządzeń oraz częściami stałymi i ruchomymi powinno się zachować  odpowiednie odległości chroniące przed zmiażdżeniem palców lub kończyn .
  • Narożniki i krawędzie  muszą być zaokrąglone promieniem min. 3 mm ., co chroni dziecko przed uderzeniem, wybiciem oka lub zranieniem.

***

Ponadto – o ile nie stanowi to zagrożenia, furtki wejściowe powinny otwierać się na zewnątrz (czyli wchodząc na plac dziecko powinno chwycić za klamkę i pchnąć bramkę, aby opuścić teren placu). Taka zasada wynika z przepisów przeciwpożarowych (uciekając łatwiej jest pchnąć furtkę), a także z uwagi na fakt, iż w ten sposób zwierzęta mają utrudniony wstęp na teren placu. Jeśli zamontowany jest mechanizm samozamykający, to nie powinien on zamykać się szybciej, niż po upływie pięciu sekund, aby umożliwić wjazd osobom na wózkach inwalidzkich oraz nie uderzyć dziecka, które wchodzi na plac zabaw. Należy także pamiętać, by klamki zamontowane w furtce nie stwarzały zagrożenia dla dzieci.

Jeżeli zauważymy jakiekolwiek elementy stwarzający zagrożenie dla bawiących się dzieci powinniśmy zgłosić to do administratora – czyli opiekuna placu zabaw, którego adres i telefon znajdziemy na tablicy z regulaminem. Obowiązkiem zarządcy jest ciągłe dbanie o stan techniczny obiektu – przeprowadzania regularnych kontroli przez oględziny, kontroli funkcjonalnych oraz kontroli podstawowych. Do każdej z takich kontroli powinny być sporządzone listy oględzin, zabiegów konserwacyjnych, napraw oraz zgłaszanych usterek. Każdy plac zabaw powinien posiadać swoją dokumentację.